SLEUTELDATA 1914-1950
Ein Königschloss wur de Luxushotel

1914 - 1818
Eerste wereldoorlog. Bezetting en plundering van het kasteel Ardenne door de Franse en de Duitse troepen.

1921
Heropening van het Hôtel du Château Royal d'Ardenne door Georges Marquet. Dankzij hem kende het kasteel opnieuw een glansrijke periode tot in 1938.

1926
Nieuw huurcontract van het kasteel Ardenne met de nv Hôtel du Château d'Ardenne à Houyet.

1927
Georges Marquet zoon (Georges II) wordt afgevaardigd beheerder van de sa Les Grands Hôtels Belges.


Georges Marquet ,
bezieler van grote internationale hotels.

Les Grands Hôtels Belges s.a.
Deze naamloze vennootschap werd op 4 november 1907 in Brussel gesticht. De heer en mevrouw Becker-Berger zijn de enige stichters. Het kapitaal bedraagt 2 500 000 fr. (10.120.000 e - 40.480.000 fr.) in de vorm van 5 000 aandelen van 500 fr. (2.530 e - 102.060 fr.) die als volgt verdeeld zijn: 4 600 aandelen voor de heer en mevrouw Becker-Berger (in ruil voor hun inbreng),
200 voor Georges Marquet (grondbezitter in Merbes-le-Château), 30 voor Guillaume Guidé (bezitter), 20 voor Louis Chaumont (bezitter), 24 voor Joseph Capelle (advocaat), 100 voor de firma "Aktienbrauerei zum Löwenbrau in München" en 20 voor Jules Wayenburg (bezitter). De inbreng van het echtpaar Becker-Berger omvat onder meer het Café des Trois Suisses in Brussel, het Café du Phare in Luik, het Grand Hôtel de l'Empereur in Oostende, het Grand Hôtel in Luik en het Café Charlemagne in Luik. Het oogmerk van de maatschappij bestaat in het uitbaten, het kopen en verkopen van café's, hotels, restaurants, bier- en eethuizen in België en in het buitenland en meer bepaald het uitbaten van de instellingen die deel uitmaken van de inbreng van het echtpaar Becker-Berger. Op 1 februari 1913 worden aangesteld als beheerders, de heren Georges Marquet (Georges I), Guillaume Guidé, Guillaume Becker, Louis Chaumont en Georges Grimard.

Op 30 december 1918 worden Georges Marquet (Georges I) en Georges Grimard herkozen als beheerders. Andere verkozen beheerders zijn: Rodrigo Saavedra (markies de Vilalobar), Victor Reding (directeur van het Théatre Royal du Parc), Alfred Journez (advocaat), Jacques Coomans (bezitter) en Constant Ramaekers (accountant). Op 6 januari 1927 duidt de raad bestaande uit Georges Marquet vader, Victor Reding, Alfred Journez en Georges Marquet zoon laatstgenoemde (Georges II) aan als volledig gevolmachtigd afgevaardigd beheerder. Zijn opdracht wordt verlengd in januari 1928. Op 8 oktober 1935 beslist een buitengewone algemene vergadering het bestaan van de maatschappij met een nieuwe termijn van 30 jaar te verlengen. De aanwezige aandeelhouders en hun aantal aandelen luiden als volgt: Georges Marquet (100), Maxime Sauvan (100), Louis Fiorellino (100), Georges Marlio (100), Jean Coomans (25), Alphonse Giller (10), Joseph Nandrin (55) en Paul Destrebecq (5).

In 1944 is de heer Ernst secretaris-generaal van de maatschappij, gevestigd op het nr. 5 van de Boulevardlaan in Brussel. Op dat ogenblik bestuurt zij de volgende hotels: Palace en Astoria in Brussel, Château d'Ardenne in Houyet, Palace Hôtel in Lyon en Hôtel Negresco in Nice.

1928
Het gezin Daubois neemt zijn intrek op de hoeve van Sanzine.

1929
Georges Marquet begint de uitbating van het vliegveld van het kasteel Ardenne, in Sanzine.


Vliegterrein van het kasteel.

1930
Deze naamloze vennootschap werd op 21 december 1912 in Namen gesticht. De heer Alexis Mols ligt aan de basis van deze stichting. Het kapitaal bedraagt 600 000 fr. (2.598.000 e - 104.803.000 fr) in de vorm van 600 aandelen van 1 000 fr. (4.330 e - 174.672 fr), die als volgt verdeeld zijn: 58 voor Alexis Mols (waarvan 25 in eigen naam en 33 voor een groep anonieme aandeelhouders), 25 voor mevrouw Grisar-Van den Nest, 25 voor Edouard Bunge, 25 voor Georges Born, 25 voor Ernest Solvay, 20 voor Albert Grisar, 20 voor baron Goffinet (buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister), 15 voor mevrouw Osterrieth-Mols, 15 voor Léon Elsen, 13 voor Prosper Wielemans, 13 voor Edouard Wielemans, 10 voor gravin de Liedekerke-Beaufort, 10 voor graaf Van der Burch, 10 voor Mesdach de ter Kiele, 10 voor baron Evence Coppée, 10 voor Eugène Thiéry. De overige aandelen zijn in het bezit van 74 aandeelhouders (à rato van 1 tot 5 per persoon), waaronder Raymond Vaxelaire, Jacques Ryziger, Emile De Beuckelaer (likeurstoker uit Antwerpen), baron Albert van Loo uit Gent, Alfred Madoux (directeur van de krant "L'étoile Belge") enz. (volledige lijst van de aandeelhouders in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1913-annex). Worden aangesteld als beheerder: graaf Ghislain de Maigret, Georges Fontaine-Bour, Albert Gevers, Alfred Gisar, Alexis Mols, Georges Morin, Gaston Perier, Maurice Vander Linden en Prosper Wielemans. De doelstelling van de maatschappij bestaat in het huren en uitbaten van het Hôtel du Château d'Ardenne en in het organiseren van allerlei openluchtsporten, in het bijzonder lawn tennis, cricket, golf, polo enz.


Op 20 mei 1912 verhuurt de Administratie van de Koninklijke Schenking Ardenne aan de heer Alexis Mols voor een periode van 18 jaar, met ingang van 1 juni 1912. Per brief van 24 december 1912 krijgt de heer Alexis Mols de toelating zijn huurceel af te staan aan de s.a. Hôtel du Château d'Ardenne à Houyet.
De maatschappij slaagt er nauwelijks in het hoofd boven water te houden tijdens de oorlog 14-18 en verlengt het mandaat van haar beheerders in 1919 en 1920. Op dat ogenblik is Alexis Mols voorzitter van de raad van beheer. In 1921 wordt Maurice Schuermans directeur van de maatschappij; worden aangesteld als beheerders, graaf Jacques de Liedekerke, Marcel de Vigneron en Georges Marquet (Georges II - beheerder van de s.a. Les Grands Hôtels Belges). Op 31 maart 1926 verhuurt de Administratie van de Koninklijke Schenking Ardenne aan de s.a. Hôtel du Château d'Ardenne à Houyet voor een periode van 18 jaar, ingaand op 1 januari 1926. Per brief van 7 juni 1928 wordt een verlenging van de huurovereenkomst met 3 jaar toegestaan, waardoor de einddatum van het contract 31 december 1946 wordt.

1940
Tweede wereldoorlog.
Von Ribbentrop brengt zijn hoofdkwartier onder in het kasteel Ardenne, dat eerst werd opgeëist door de Duitsers, vervolgens bezet door de Engelsen en uiteindelijk door de Amerikanen. Dat betekent de genadeslag voor het hotel van het kasteel Ardenne, dat nooit meer het rijke clientèle van vr de oorlog aantrekt. De tweede wereldoorlog veroorzaakt overigens nog meer schade aan de gebouwen en het meubilair.

  De "Zeepaarden" van Thomas Vinçotte,
die in 1969 naar het koninklijk paleis
van Laken werden overgebracht..

1945
Heropening van het hotel van het kasteel Ardenne onder leiding van het echtpaar Elleboudt-Lemineur. Na hun vertrek naar het nieuwe hotel "La Réserve" in Knokke, in maart 1949, kende het hotel een duizelingwekkende val, gevolgd door de definitieve sluiting in september 1949.

1950
Openbare verkoping van het meubilair. Overname van de uitbating van de Leopoldtoren door baron Gaston Braun, stichter van de nog steeds bestaande golfclub.

Na 1950, het kasteel staat leeg.