SLEUTELDATA 1968-2004
De brand van het kasteel


1968
Brand op 23 augustus 1968. In twee dagen tijd wordt onherstelbaar veel schade aangericht.

Van 1970 tot 1972
Afbraak van de overblijfselen na de brand. Het Bijgebouw, dat geen enkele schade ondervond, wordt eveneens met de grond gelijkgemaakt.

Robert Minet - Celles 2002
Werkte mee aan de afbraak van het kasteel, het bijgebouw, de garages en de rotstoren.

...ll De afbraakwerken van het kasteel Ardenne lagen stil ingevolge het failliet van de afbraakfirma uit het noorden van het land, van Raymond Van der Elst (aannemer in Erembodegem). Hij was begonnen met de werken, had alles meegenomen wat waardevol was en heeft dan alles in de steek gelaten. Rentmeester Geelhand de Merksem heeft ons gevraagd de afbraak af te werken. Dat was in 1971. Aangezien wij in Celles de zandafgraving uitbaatten, hadden wij al het nodige materieel voor dat soort werk en wij waren tevens uitgerust voor het opblazen. In de winter, als de hittebestendige grond bevroren is, moet men immers dynamiet gebruiken om zand te kunnen winnen want het is hard als beton. Mijn vader was vuurwerkmaker en wij hadden dus een dynamietdepot volgens de regels.

Tonnen bakstenen waren reeds gerecupereerd evenals stenen consoles, parketten, grote bollen in steen, lantaarns enz. Er bleven dus alleen nog hoge muren over, torens, schoorstenen. Wij hebben dat alles in één keer tot ontploffing gebracht, met als resultaat een berg puin van 5 à 6 meter, een goede hoogte voor de kranen. Dat alles moest worden opgeruimd, en wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gaten van de zandgroeven dicht te gooien. Wij hebben ook de gewelven van alle kelders moeten afbreken, die tot 30 cm diepte bloot waren komen te liggen, en hebben ze dan volledig opgevuld. Ik herinner mij een plaats, de Franse tuin genoemd, met panelen in mozaïek van 8 à 10 m lengte op 2m hoogte. Er waren 8 of 12 panelen, identiek en genummerd (wij hadden aan de achterkant op elk paneel grote rode cijfers aangebracht). Wij hebben ze moeten begraven en er bebouwbare grond over gooien, voor de golf.

Ik verzeker u dat die panelen nog steeds in de grond zitten, want ik heb het werk zelf uitgevoerd. En ik ken de plaats, het was aan de linkerkant als men met de rug naar de kapel staat, achter het kasteel : daar bevond zich een diepte met daarin de tuin. Toen de bijgebouwen van het kasteel werden opgeblazen, bevonden er zich twee achthoekige en tegelijk konische, holle stenen, elk van ongeveer een ton, bovenop de ventilatieschachten. Wanneer ze op het puin zijn gevallen, is een van de twee stenen gebroken en de andere bevindt zich hier in mijn tuin. Ik heb hem overgebracht en op de plaats gezet waar hij nog steeds staat, vlak vóór het huis werd gebouwd. Nu kan hij onmogelijk nog worden verplaatst .

In 1975 heeft men opnieuw een beroep gedaan op ons voor het afbreken van de Rotstoren. De muren waren meer dan een meter dik en ik herinner mij dat ik de gaten heb geboord, om de twee meter, op iets meer dan de helft van de dikte van de muur. In elke opening werd 250 g TNT aangebracht, iets meer in de hoeken. Wij hadden het tijdstip van de ontploffing aangekondigd want sommige personen hadden gevraagd aanwezig te zijn bij de "terechtstelling". Wij hadden een elektriciteitsdraad van een honderdtal meter (dat is niet veel) afgerold en zaten verstopt achter een dikke eik. Toen de toren ontplofte, is hij in zijn geheel 2 à 3 m de hoogte ingegaan om vervolgens weer neer te stuiken, waarbij een kegel van puin werd gevormd. Alle stenen en puin werden in de ravijn van Daury links geduwd. Heel veel van deze stenen hebben later gediend om het jeugdhuis van Celles te bouwen. In die tijd was er geen sprake van subsidies en wij behielpen ons zoals we konden. Met het akkoord van rentmeester Geelhand de Merksem hebben wij de stenen van de Rotstoren mogen recupereren.

Er zijn helaas geen foto’s van de afbraak. Daar hielden wij ons in die tijd niet mee bezig. Wij waren de enigen in de streek om dat soort werk te doen, alles werd zeer snel beslist en moest ook zeer snel worden uitgevoerd. Wij hebben ook de grote garages afgebroken, met leien daken, maar ze stonden nog nauwelijks overeind en in enkele minuten was de klus geklaard.ll...

1975
Afbraak van de "Rotstoren", die leegstond sinds 1945. Daarop volgen in 1976 de garages, die in zeer slechte staat waren. "La Flige" was reeds afgebroken in 1957.

1992
De golf van Ardenne, de eerste van België, heeft opnieuw 18 holes. Pas in 2000 krijgt hij de titel van "koninklijke golf". De golf van Ardenne huurt het park van Ardenne van de Koninklijke Schenking en heeft haar zetel gevestigd in de Leopoldtoren, het enige overblijfsel van de droom van Leopold II.

  Opname vanaf de plaats van het verdwenen kasteel. .